Magnolia albosericea
添加接收名   类别:   接收名:
共190号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
KUN 41013Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树王启无 844957939云南详细
KUN 41012Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树王启无 844957939云南详细
SZG SZG00009790Magnolia albosericea CNPC名录 植物志娟毛木兰王亚玲 0112292001详细
SZG SZG00009789Magnolia albosericea CNPC名录 植物志娟毛木兰王亚玲 0112292001详细
SZG SZG00009788Magnolia albosericea CNPC名录 植物志娟毛木兰王亚玲 0112292001详细
IBSC 0117396Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树周仁章 00332001广东详细
IBSC 0117176Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树周仁章 0332001广东详细
KUN 696836Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树税玉民 125002000云南详细
IBSC 0085871Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树周仁章 00331999海南省详细
IBSC 0085872Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树周仁章 00331999海南省详细
IBSC 0085873Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树周仁章 00331999海南省详细
KUN 97837Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树T.Y.A.Yang etc. 59651992台湾详细
IBSC 0117170Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树陈有卿 1231989广东详细
KUN 41051Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树玉溪队 4031989云南详细
KUN 41052Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树玉溪队 4031989云南详细
IBSC 0085874Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树叶华谷 7151988广东详细
SYS sys00051354Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树陈宝樑 87GZ-1491987广东详细
SYS sys00051355Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树陈宝樑 87GZ-1491987广东详细
KUN 42722Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树H.T.Im 77671986详细
KUN 42438Magnolia albosericea CNPC名录 植物志梭叶树陶德定等 1841985云南省详细
上一页123......910下一页