Dioscorea zingiberensis
添加接收名   类别:   接收名:
共306号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
IMC IMC0014280Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣刘正宇 21607912016
IMC IMC0014281Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣刘正宇、安中维 21608082016
JIU JIU04044Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣张代贵 zdg1406280022014
PE 01994109Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣万涛等 FSB-7272013四川
IMC IMC0014296Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣南川队 5001190387-012012
IMC IMC0014295Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣南川队 5001190387-022012
IMC IMC0014282Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣彭水队 500243-003-106-012012
IMC IMC0014283Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣彭水队 500243-003-106-022012
JIU JIU05297Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣张代贵 zdg72152012
pe 01872912Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣巴山采集队 51852011四川详细
WUK 518378Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣姜在民 杜诚 刘培亮等 36072011甘肃详细
WUK 518377Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣姜在民 杜诚 刘培亮等 36072011甘肃详细
WUK 518376Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣姜在民 杜诚 刘培亮等 36072011甘肃详细
WUK 518379Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣姜在民 杜诚 刘培亮等 36072011甘肃详细
XBGH XBGH005835Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣李思峰、黎斌、陈昊 147922010
IMC IMC0014285Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣刘正宇 20935102009
XBGH XBGH001243Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣李思峰、黎斌、张莹、陈昊、张瑞博、韩桂军 107492008
WUK 522394Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣李思锋 黎斌 张莹等 107492008陕西详细
WUK 522396Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣李思锋 黎斌 张莹等 107492008陕西详细
WUK 522207Dioscorea zingiberensis CNPC名录 植物志盾叶薯蓣李思锋,黎斌,张莹等 108452008陕西详细
上一页123......1516下一页