Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis
添加接收名   类别:   接收名:
共144号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
IBSC 0505198Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄陈少卿 165311988广西壮族自治区详细
IBSC 0505197Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄刑福武,李泽贤 35511988海南省详细
IBSC 0505196Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄刑福武,李泽贤 35511988海南省详细
IBSC 0505238Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄G.Y.Deng 1571986湖南省详细
IBSC 0505237Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄G.Y.Deng 1581986湖南省详细
IBSC 0505209Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄邓良 38791983广东详细
IBSC 0505208Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄张桂才,张永田 5471983广东详细
IBSC 0505210Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄王学文 4191982广东详细
IBSC 0505211Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄粤七三 9731982广东省详细
IBSC 0505219Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄张桂才王学文 4191982广东详细
IBSC 0505212Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄 8881981广东省详细
IBSC 0505251Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄Y.K.Li 93291981贵州省详细
IBSC 0505215Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄王学文 2711981广东详细
IBSC 0505213Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄张桂才 2421981广东详细
IBSC 0505214Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄张桂才 4461981广东详细
IBSC 0505225Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄武夷山考察山 80-05161980福建详细
IBSC 0505224Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄叶国栋 15641980福建详细
IBSC 0505226Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄蔡国樑 6431978福建省详细
IBSC 0505216Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄粤七八 58961978广东省详细
IBSC 0505221Ampelopsis megalophylla var. jiangxiensis CNPC名录 植物志柔毛大叶蛇葡萄李学根 2018671977广东详细
上一页12345678下一页