Notholaena hirsuta
添加接收名   类别:   接收名:
共62号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
IMC IMC0002638Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨刘正宇 20151462015
IMC IMC0002639Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨刘正宇 1826552008
PE 01796313Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨刘清平 0732007湖南详细
HUST 00006769Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨刘清平 0732007湖南
PE 01923019Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志张寿洲、李良千等人 16232005广东详细
PE 01923021Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志张寿洲、李良千等人 16232005广东详细
PE 01923004Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志张寿洲、李良千等人 18002005广东详细
PE 01923005Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志张寿洲、李良千等人 18312005广东详细
PE 01923020Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志张寿洲、李良千等人 38352005广东详细
HUST 00003334Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨严岳鸿 20732004广东
HUST 00003345Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨严岳鸿,邢福武 28052004澳门
PE 01768234Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨严岳鸿 陈红峰 张荣京 16232003广东详细
PE 01768232Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨严岳鸿 陈红峰 张荣京 16232003广东详细
PE 01768233Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨严岳鸿 陈红峰 张荣京 16232003广东详细
HUST 00000009Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨严岳鸿,陈红峰,张荣京 16232003广东省
HUST 00000005Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨严岳鸿 7292002香港
PE 00576208Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨深圳考察队 10401997广东
PE 00576200Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨叶国栋 9791979福建
PE 00576207Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨叶国栋 9791979福建
IBK IBK00033125Notholaena hirsuta CNPC名录 植物志隐囊蕨叶国栋 9791979福建
上一页1234下一页