Begonia fimbristipula
添加接收名   类别:   接收名:
共369号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
CSFI CSFI050051Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵徐永福 冯思 冯贵祥 160429082016详细
CSFI CSFI049013Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵喻勋林 张帆 冯思 160508032016详细
CSFI CSFI049024Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵喻勋林 张帆 冯思 160508032016详细
GXMG GXMG0121401Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵临桂普查队 450322150424025LY2015
GXMG GXMG0121402Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵临桂普查队 450322150424025LY2015
CSFI CSFI047064Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵黎明 140524022014详细
CSFI CSFI047065Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵黎明 140524022014详细
IBK IBK00362321Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵龙胜县普查队 450328140417017LY2014
GXMG GXMG0126504Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵平南队 450821141029014LY2014
GXMG GXMG0126505Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵平南队 450821141029014LY2014
GXMG GXMG0119831Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵 任礼 451121140530018LY2014
PE 02038159Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵张志耘 李良千等 2014-1162014
IBK IBK00363148Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵环江县普查队 451226130605008LY2013
GXMG GXMG0112535Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵环江县普查队 451226130605008LY2013
IBK IBK00363162Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵环江县普查队 451226130728005LY2013
GXMG GXMG0112540Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵环江县普查队 451226130728005LY2013
IBK IBK00362322Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵龙胜县普查队 450328130408077LY2013
IBK IBK00362323Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵龙胜县普查队 450328130419047LY2013
GXMG GXMG0114172Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵罗城县普查队 451225130610035LY2013
IBK IBK00364110Begonia fimbristipula CNPC名录 植物志紫背天葵罗城县普查队 451225130610035LY2013
上一页123......1819下一页