Melicope pteleifolia
添加接收名   类别:   接收名:
共67号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
SN SN000081Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦李晓慧 201451102015
GXMG GXMG0123326Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦彭玉德、谢月英、莫连兰 451402150913064LY 2015
GXMG GXMG0123325Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦彭玉德、谢月英、莫连兰 451402150913064LY 2015
GXMG GXMG0123328Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦彭玉德、谢月英、莫连兰 451402150913064LY 2015
PE 02064715Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三脚龟张志耘,谢磊,张强 2015-1732015
KUN 1251813Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三脚龟Li-Jianwu 29902013云南
IBK IBK00360439Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志蜜茱萸环江县普查队 451226130427002LY2013
KUN 1227532Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三脚龟刘恩德,上官法智等 39642013云南
IBK IBK00364874Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志蜜茱萸罗城县普查队 451225130307035LY2013
GXMG GXMG0114625Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志蜜茱萸罗城县普查队 451225130307035LY2013
GXMG GXMG0114634Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志蜜茱萸罗城县普查队 451225130430002LY2013
IBK IBK00364875Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志蜜茱萸罗城县普查队 451225130430002LY2013
KUN 1270434Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦周联选 15512013
GXMG GXMG0120740Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦梁宏温 450981121129045LY2012
SN SN000866Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三叉苦林燕霞 2011014032012
SN SN001486Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三叉苦钟洁旎 201133142012
IBK IBK00219781Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦黄俞淞、廖云标、谢彦君 yo5712011广西壮族自治区
IBK IBK00205674Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦黄俞淞、廖云标等 NM12882011广西
IBK IBK00219782Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦黄俞淞、吴磊等 H1104532011广西壮族自治区
IBK IBK00209848Melicope pteleifolia CNPC名录 植物志三桠苦吴磊、杨金财 D34392011广西
上一页1234下一页