Millettia congestiflora
添加接收名   类别:   接收名:
共132号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
CSFI CSFI052313Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤李家湘 160521012016详细
CSFI CSFI052314Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤李家湘 160521012016详细
PE 02043481Millettia congestiflora CNPC名录 植物志丁小平 0952005
PE 01812739Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤刘淼等 A400592005安徽详细
PE 01514100Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤王阳明 3752005广西
PE 01812755Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤旷月秋 11732004湖南详细
PE 01812766Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤刘金魁 5792004湖南详细
PE 01812764Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤萧百中 36052004湖南详细
PE 01812746Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤周丰杰 2492004湖南详细
PE 01812731Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤旷月秋 11182003湖南详细
PE 01812749Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤李际东 4202003湖南详细
PE 01812760Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤刘金魁 1642003湖南详细
PE 01812752Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤王小溪 0232003湖南详细
PE 01812753Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤王小溪 1422003湖南详细
PE 00461498Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤胡忠辉 3052002湖南
PE 00461499Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤胡忠辉 3052002湖南
PE 00461500Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤胡忠辉 4132002湖南
PE 00461501Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤胡忠辉 4132002湖南
IFP 06999999w0629Millettia congestiflora CNPC名录 植物志密花崖豆藤胡忠辉 4132002湖南省详细
HITBC 103663Millettia congestiflora CNPC名录 植物志胡忠辉 4132002湖南省
上一页1234567下一页