Artemisia japonica
添加接收名   类别:   接收名:
共2238号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
IBSC 0544026Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿黄宜 62355807江苏省详细
CSH CSH0097333Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿葛斌杰、沈彬、李湉、陈敏愉 GBJ046722015
CSH CSH0109579Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿葛斌杰、许源 GBJ050702015
CSH CSH0109628Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿葛斌杰、许源 GBJ051412015
GXMG GXMG0121880Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿临桂普查队 450322150721015LY2015
GXMG GXMG0121879Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿临桂普查队 450322150721015LY2015
CSH CSH0109354Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿苏享修 CFH090106622015
QFNU QFNU0015940Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿侯元同、王康满、郭成勇、侯元免、于慧莹、史成成、王彩虹、毕行风 3708261408170055LY2014
QFNU QFNU0015941Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿侯元同、王康满、郭成勇、侯元免、于慧莹、史成成、王彩虹、毕行风 3708261408170055LY2014
QFNU QFNU0015942Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿侯元同、王康满、郭成勇、侯元免、于慧莹、史成成、王彩虹、毕行风 3708261408170055LY2014
IBK IBK00362905Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿龙胜县普查队 450328140826080LY2014
GXMG GXMG0111763Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿兴安县普查队 450325140817011LY 2014
JIU JIU00385Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿张代贵、陈功锡 LXP-06-22612014
QFNU QFNU0010612Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿侯元同、郭成勇、侯元免、刘金达、王长龙、侯春丽、于慧莹、史成成等 130108442013
QFNU QFNU0010613Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿侯元同、郭成勇、侯元免、刘金达、王长龙、侯春丽、于慧莹、史成成等 130108442013
QFNU QFNU0010614Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿侯元同、郭成勇、侯元免、刘金达、王长龙、侯春丽、于慧莹、史成成等 130108442013
QFNU QFNU0010615Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿侯元同、郭成勇、侯元免、刘金达、王长龙、侯春丽、于慧莹、史成成等 130108442013
IBK IBK00362903Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿龙胜县普查队 450328130903008LY2013
IBK IBK00362904Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿龙胜县普查队 450328130908014LY2013
KUN 1241637Artemisia japonica CNPC名录 植物志牡蒿彭华,陈志辉等 1310142013云南
上一页123......111112下一页