Amorphophallus mellii
添加接收名   类别:   接收名:
共15号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
IBK IBK00188731Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头李光照 168801999广西
PE 02017383Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头覃海宁、王印政、闫丽春、文香英、邓德山、唐赛春、农必明、张宪春、夏念和 5701998广西详细
IBK IBK00141606Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头弄岗综考队 104701979广西
IBSC 0611326Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头蔡国樑 1491977福建
IBK IBK00141608Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头秦俊用 81181959广西
IBK IBK00141610Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头陈永昌 4641958广西
IBSC 0611362Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头黄志 445981958广东省
IBK IBK00141609Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头钟树权 3014551958广西
IBK IBK00141611Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头钟树权 3014591958广西
IBSC 0637400Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头温歇平 607761951广东省
IBSC 0611605Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头黄志 391561936广西
PE 00132548Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头F.A.McClure 201161932海南
PE 00132547Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头F.A.McClure 201161932海南
IBSC 0611361Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头陈念劬 407701930香港
IBK IBK00141607Amorphophallus mellii CNPC名录 植物志蛇枪头 85696广西壮族自治区
上一页1下一页