Wedelia trilobata
添加接收名   类别:   接收名:
共85号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
SN SN004649Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊林丹芸 2015043102016
CZH CZH0010915Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊曾宪锋 ZXF180552015
CZH CZH0010045Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊曾宪锋 ZXF154512014
SN SN000794Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊 2011056012012
SN SN000876Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊邓玉婷 2011016052012
SN SN001380Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊黄秋粉 20110606152012
SN SN001140Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊梁健彬 201134022012
SN SN000606Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊宋佩君 20110403132012
SN SN000843Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊韦晓豫 201163142012
CZH CZH0017613Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊曾宪锋 ZXF126402012
SN SN000957Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊朱雯颖 201132012012
IBK IBK00220295Wedelia trilobata CNPC名录 植物志三裂蟛蜞菊黄俞淞、林春蕊等 H1101502011广西
SN SN000975Wedelia trilobata CNPC名录 植物志非洲蟛蜞菊韦娟 2010053062010
IBK IBK00216402Wedelia trilobata CNPC名录 植物志三裂蟛蜞菊吴望辉 W00522010广西
IBSC 0765731Wedelia trilobata CNPC名录 植物志姚纲 3792010云南
CCAU CCAU0001468Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊谭策铭,易桂花,李秀枝,干定枝,张丽萍 0914612009
CCAU CCAU0001465Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊谭策铭,易桂花,李秀枝,干定枝,张丽萍 0914612009
CCAU CCAU0001458Wedelia trilobata CNPC名录 植物志南美蟛蜞菊谭策铭,易桂花,李秀枝,干定枝,张丽萍 0914612009
PE 01913060Wedelia trilobata CNPC名录 植物志钟明哲 40012009台湾详细
SZG SZG00043779Wedelia trilobata CNPC名录 植物志蟛蜞菊《深圳植物志》采集队 0133612005详细
上一页12345下一页