Juncus alatus
添加接收名   类别:   接收名:
共598号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
ZY ZY0004240Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草唐涛 KKS16010822016
ZY ZY0000002Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草王维 KKS16021122016
CSFI CSFI045548Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草徐永福 冯思 冯贵祥 160428482016详细
CSFI CSFI049087Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草徐永福 冯思 冯贵祥 160428482016详细
JIU JIU13491Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草陈功锡,张代贵 LXP-06-36122015
JIU JIU13523Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草陈功锡,张代贵 LXP-06-39552015
JXU JXU0008731Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草李恩香等 L20150700962015
JIU JIU04572Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草李克纲 xnshs1312015
GXMG GXMG0122241Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草临桂普查队 450322150424024LY2015
GXMG GXMG0122357Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草临桂普查队 450322150424024LY2015
JIU JIU01995Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草张代贵、陈功锡 LXP-0645862015
JIU JIU01589Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草张代贵、陈功锡 LXP-0646572015
JIU JIU01590Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草张代贵、陈功锡 LXP-0646572015
JIU JIU01591Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草张代贵、陈功锡 LXP-0646602015
JIU JIU02021Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草张代贵、陈功锡 LXP-0649312015
CSFI CSFI044519Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草周辉,周大松 150411202015详细
CSFI CSFI060104Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草周辉、周大松 150507302015详细
JIU JIU11499Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草雷开东 43312714060204922014
JIU JIU00485Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草张代贵、陈功锡 LXP-06-18642014
CSFI CSFI048028Juncus alatus CNPC名录 植物志翅茎灯心草周建军 周大松 141011112014详细
上一页123......2930下一页