Callicarpa brevipes
添加接收名   类别:   接收名:
共315号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
CSFI CSFI055391Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短梗紫珠李家湘 160430032016详细
SYS SYS00171100Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志廖文波、赵万义、吴保欢、 LXP-13-152482014
SYS SYS00171105Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠廖文波、赵万义、吴保欢、 LXP-13-152672014
IBK IBK00362053Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠龙胜县普查队 450328140811033LY2014
IBK IBK00362612Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠龙胜县普查队 450328140826109LY2014
IBK IBK00362623Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠龙胜县普查队 450328130910024LY2013
IBK IBK00362624Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠龙胜县普查队 450328131113009LY2013
IBK IBK00362625Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠龙胜县普查队 450328131122004LY2013
GXMG GXMG0120512Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠梁宏温 450981121202025LY2012
GXMG GXMG0119907Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠罗应华 451121121118005LY2012
IBK IBK00206244Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠许为斌、蒋日红等 NM11762011广西
IBK IBK00216754Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠许为斌、吴望辉 NM4392010广西
SZG SZG00048105Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠张寿洲 0127662005详细
SZG SZG00048115Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠张寿洲,陈珍传,王国栋,闫斌等人 48512005详细
SZG SZG00048118Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠张寿洲,陈珍传,王国栋,闫斌等人 48512005详细
SZG SZG00048107Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠张寿洲,陈珍传,王国栋,闫斌等人 48752005详细
SZG SZG00048097Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠张寿洲,陈珍传,王国栋,闫斌等人 49702005详细
SZG SZG00048102Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠张寿洲,陈珍传,王国栋,闫斌等人 49702005详细
SZG SZG00048123Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠张寿洲,李良千等人 08012005详细
SZG SZG00048124Callicarpa brevipes CNPC名录 植物志短柄紫珠张寿洲,李良千等人 08012005详细
上一页123......1516下一页