Cenchrus calyculata
添加接收名   类别:   接收名:
共23号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
NAS NAS00584980cenchrus calyculata CNPC名录 植物志邬文祥 106252000
IBSC 0103409Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志李泽贤、邢福武 53711992
IBSC 0103408Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志李泽贤、邢福武 53711992
IBSC 0103395Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志陈少卿 187251988广东
IBSC 0103396Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志王学文 2751984广东
IBSC 0103403Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志陈树培 741983广东
IBSC 0103402Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志陈树培 641982广东
IBSC 0103404Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志符国瑗 31051982海南省
IBSC 0103399Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志李泽贤 7721982广东
IBSC 0103400Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志李泽贤、邢福武 12921980海南省
IBSC 0103407Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志叶国栋 3431977福建
IBSC 0103410Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志蒺藜草西沙队 32071974
IBSC 0103401Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志陈少卿 8821963海南省
IBSC 0103406Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志陈少卿 177241961海南
IBSC 0103397Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志蒺藜草刘健良 s.n.1958广东
IBSC 0103398Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志梁向日 683481954海南省
SYS SYS00014121Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志蒺藜草 海南详细
SZG SZG00036049Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志DNA Bar Coding野外采集组 FSB2141广东省
SZG SZG00036048Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志DNA Bar Coding野外采集组 FSB2141广东省
SYS SYS00014122Cenchrus calyculata CNPC名录 植物志黄培祐 海南详细
上一页12下一页