Acacia catechu
添加接收名   类别:   接收名:
共113号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
JJF JJF00018735Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶谭策铭、易桂花、黄宝优 151116262015
JJF JJF00018734Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶谭策铭、易桂花、黄宝优 151116262015
IBSC 0770655Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶Han Quan-zhong 917351991云南详细
IBSC 0158687Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶陈子牛 00981990云南省详细
IBSC 0158673Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶符国瑗 54991984海南详细
IBSC 0158664Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶陈炳辉、邢福武 1651982广东详细
PE 00321073Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶59176 38081981海南
PE 00321072Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶59176 38081981海南
IBSC 0158672Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶叶华谷 1471981广东详细
IBSC 0158665Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶叶华谷 4351981广东详细
IBSC 0158666Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶叶华谷、邢福武、陈炳辉 3781981广东详细
IBSC 0158671Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶陈少卿 185411979广东详细
IBSC 0158670Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶陈少卿 186411979广东详细
IBSC 0738650Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶崔景云 194101979云南
HITBC 017869Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶崔景云 194101979云南省
IBSC 0158692Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶叶国栋 11151979福建详细
PE 00321062Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶K.S.Chow,etc. 782201978海南
PE 00321061Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶K.S.Chow,etc. 782411978海南
PE 00321063Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶K.S.Chow,etc. 788491978海南
IBSC 0158689Acacia catechu CNPC名录 植物志儿茶林有润 783141978云南详细
上一页123456下一页