Lindera tonkinensis
添加接收名   类别:   接收名:
共249号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
GXMG GXMG0109351Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟黄宝优、姚积军、谢月英 451026131128029LY2013
GXMG GXMG0109350Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟黄宝优、姚积军、谢月英 451026131128029LY2013
KUN 1252080Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟Li-Jianwu 25872012云南
PE 01520205Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟王洪 79102005云南
PE 01520211Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟王洪 79102005云南
PE 01520203Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟周仕顺 9252003云南
PE 01520204Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟周仕顺 9252003云南
HITBC 101627Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟周仕顺 1152001云南省
HITBC 102387Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟周仕顺 1152001云南省
PE 01520202Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟王洪 35422000云南
PE 01520201Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟王洪 35422000云南
PE 00434337Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟李光照 155001997四川
IBSC 0051801Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟邢福武 53751995海南省详细
IBSC 0051802Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟邢福武 53751995海南省详细
IBSC 0051803Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟邢福武 66131995海南省详细
IBSC 0051804Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟邢福武 66131995海南省详细
IBSC 0051805Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟邢福武 66131995海南省详细
GZTM 0013322Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钩樟李克光 15241987详细
GZTM 0013321Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钩樟胡啟华 261986详细
CSFI CSFI002731Lindera tonkinensis CNPC名录 植物志假桂钓樟Y.C.Xu 859461985云南
上一页123......1213下一页