Manglietia fordiana
添加接收名   类别:   接收名:
共682号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
CSFI CSFI054667Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲杨全郴 吴勇军 陈领众等 161018162016详细
CSFI CSFI054668Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲杨全郴 吴勇军 陈领众等 161018162016详细
CSFI CSFI054669Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲杨全郴 吴勇军 陈领众等 161018162016详细
SYS SYS00183343Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲赵万义,张记军,刘忠成 LXP-13-194932016
CZH CZH0012362Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲曾宪峰 ZXF199712015
CZH CZH0012497Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲曾宪峰 ZXF201572015
SYS SYS00177274Manglietia fordiana CNPC名录 植物志乳源木莲赵万义,刘忠成,张忠,叶矾,王晓阳,潘嘉文 LXP-13-125272015
IBK IBK00362422Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲龙胜县普查队 450328140829006LY2014
JJF JJF00011899Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲刘良源 13302013
GZAC GZAC0015595Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲安明态 DS-09222011贵州
SYS SYS00180981Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲凡强等 JGS41862011
SYS SYS00180985Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲廖文波等 JGS-45692011
JJF JJF00011898Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲童和平 110022011
SZG SZG00008642Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲巫锡良 09030012009
SZG SZG00008643Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲巫锡良 09030012009
PE 01974135Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲云南考察队 YN-ET1942009云南
PE 01974136Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲云南考察队 YN-ET1942009云南
HX 016633Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲冯正波 李小杰 200700682007
JIU JIU20053Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲李晓腾 0707200242007
SZG SZG00009410Manglietia fordiana CNPC名录 植物志木莲张寿洲、周明顺 W0702192007
上一页123......3435下一页