Strychnos cathayensis
添加接收名   类别:   接收名:
共173号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
GXMG GXMG0124555Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱彭玉德、韦荣昌、李金花 451402150329082LY 2015
GXMG GXMG0124556Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱彭玉德、韦荣昌、李金花 451402150329082LY 2015
GXMG GXMG0124557Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱彭玉德、韦荣昌、李金花 451402150329082LY 2015
IBK IBK00217674Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱吴磊、黄俞淞等 D17162011广西
IBK IBK00217678Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱吴磊、金摄狼 D24662011广西
IBK IBK00217675Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱吴磊、杨金财 D32312011广西
IBK IBK00233928Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱十万大山采集队 16802010广西
IBK IBK00233927Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱十万大山采集队 23302010广西
IBK IBK00217677Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱吴磊、蒋日红等 D04392010广西
IBK IBK00217673Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱吴磊、蒋日红等 D10212010广西
SN SN003062Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志三脉马钱黄绍玲 2005011022007
SZG SZG00070051Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱王国栋、龙秀赟、潘新宇、蒋露 68902006
SZG SZG00070052Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱王国栋、龙秀赟、潘新宇、蒋露 68902006
SZG SZG00070047Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱王国栋、龙秀赟、潘新宇、蒋露 72862006
SZG SZG00070048Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱王国栋、龙秀赟、潘新宇、蒋露 72862006
SZG SZG00070049Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱张寿洲、陈珍传、王国栋、闫斌等人 45162005
SZG SZG00070078Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱张寿洲、陈珍传、王国栋、闫斌等人 45162005
SZG SZG00050008Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱张寿洲、李良千等人 02572005
SZG SZG00070079Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱张寿洲、李良千等人 02572005
SZG SZG00070060Strychnos cathayensis CNPC名录 植物志华马钱张寿洲、李良千等人 08922005
上一页123456789下一页